Välkommen till Ihrfelt Konsult

Människor, beteenden och processer på arbetet är vår specialitet! Vi skapar värde genom att fokusera på både engagemang och resultat. Vår gedigna kompetens och erfarenhet inom både organisationsutveckling och psykologi är en styrka för våra kunder. Oavsett om behovet ligger på individ-, grupp- eller organisationsnivå så kan vi hjälpa till.

Ledarskapsutveckling

Chefscoachning/executive coachning
Fokus på att skapa värde eller utveckla färdigheter.

Grupputveckling

För ledningsgrupper, arbetsgrupper eller projektgrupper.
Värdeskapande genom exempelvis effektivare möten, tydligare kommunikation, bättre samarbete eller professionellare kontakt med kund eller klient.

Verksamhetsutveckling

För hela eller delar av organisationen. Utgångspunkten är engagemang och resultatfokus.
Exempelvis utveckling av värdeskapande processer, effektivitet, företagskultur eller en säkrare arbetsmiljö

Konsultationer

För HR- och personalfunktion och för chefer med lednings- och/eller personalansvar
Råd och stöd i alla frågor som rör personal samt ledarskaps- och organisationsutveckling

Utbildningar och föreläsningar

Verksamhetsanpassat för hela eller delar av organisationen.

Vill du veta mer kontakta mig gärna per telefon eller e-post. Jag bokar gärna ett första förutsättningslöst möte för att diskutera samarbete.

Elisabeth Nilsson Ihrfelt
Organisationskonsult
leg. psykolog och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning
VD Ihrfelt konsult