Grupputveckling

Tar konflikter och svårigheter i kommunikationen fokus från arbetsuppgifterna?
Kan engagemanget och effektiviteten vara större?
Behöver du eller dina medarbetare stöd i att hantera svåra eller krävande situationer med kunder eller klienter?

På dagens arbetsplatser krävs inte bara att varje medarbetare utför sina arbetsuppgifter utan även att de fungerar bra i grupp. Att arbeta i grupp är stimulerande och effektivt. Oavsett om gruppen är ett arbetslag, en projektgrupp eller en ledningsgrupp. En väl fungerande grupp kräver gott samarbete och kommunikation.

Syftet är beteendeförändring så att gruppen och organisationen fungerar bättre både vad gäller effektivitet och trivsel. I sin tur leder detta till bättre förutsättningar för lönsamhet.
Exempel på grupputveckling:

  • kommunikationsträning
  • konflikthantering
  • ledningsgruppsutveckling
  • krisberedskap och krishantering
  • i samband med omorganisation

Ett annat syfte med grupputveckling kan vara att utveckla kontakten med kund eller klient.

Att möta andra människor – oavsett om dessa är kunder, patienter eller klienter – upplevs ofta som roligt och stimulerande. Men det är inte ovanligt att man ställs inför svåra situationer. För att en grupp ska kunna göra ett bra arbete och långsiktigt bibehålla god kvalitet och för att gruppens medlemmar ska behålla sitt välmående är handledning ofta ett effektivt alternativ.

Genom handledning förbättrar man arbetsmetoder och får stöd i hanteringen av svåra eller krävande situationer.

Handledningen riktar sig till enskilda och grupper som på olika sätt arbetar med människor. Exempel på olika handledningsfokus:

  • Driftshandledning eller ärendehandledning
  • Metodhandledning exempelvis samtalsmetod, KBT (kognitiv beteendeterapi), OBM/BAOU (beteendeanalytisk organisationsutveckling), MI (motiverande samtal)