Konsultationer

Befinner sig verksamheten i en förändringsfas?
Skulle du kunna vässa rekryteringsprocessen?
Har du medarbetare som behöver rehabilitering?

Ibland ställs man som personalansvarig eller verksamhetsansvarig inför frågeställningar där psykologisk och organisatorisk specialistkompetens behövs.

Konsultationer riktar sig exempelvis till HR- och personalfunktion och chefer med lednings- och/eller personalansvar.

Syftet är att få råd och stöd i alla frågor som rör personal – exempelvis rehabilitering, psykosocial arbetsmiljö, rekrytering, organisationsförändringar med mera – samt frågor som rör ledarskaps- och organisationsutveckling.