Utbildningar och föreläsningar

Behöver ni höja kompetensnivån?
Inspiration och ny kunskap?

Genom verksamhetsanpassad utbildning till hela eller delar av organisationen höjer vi kompetensnivån, stärker delaktighet och engagemang. Vi kan även ge inspiration och kunskap genom föreläsningar i större eller mindre omfattning.

Exempel på ämnesområden där vi genomför utbildningar och/eller föreläsningar:

  • Stress
  • Hälsa på jobbet
  • Ledarskap
  • Feedback
  • Samtalsmetodik
  • Rekrytering
  • Organisationsutveckling