Ledarskapsutveckling

Står du inför utmanande beslut eller förändringar?
Hur motiverar och engagerar du din personal?
Skulle lönsamheten kunna vara bättre?

En av chefens viktigaste uppgifter är att stötta medarbetarna så att de under trivsamma former fokuserar på de arbetsuppgifter som genererar resultat för företaget. Att arbeta som chef är ofta både roligt och utvecklande. Samtidigt kan positionen upplevas som ensam och många gånger ställs man inför svåra situationer eller frågeställningar. Chefscoachning kan vara en lösning.

Ledarskapsutveckling riktar sig till chefer på alla nivåer i en organisation.

Ledarskapsutveckling kan syfta till att uppnå specifika resultatmål:

  • identifiera och förstärka de beteenden hos medarbetarna som genererar bäst resultat för företaget

Ledarskapsutveckling kan syfta till att utveckla specifika färdigheter exempelvis:

  • kommunicera tydligare
  • hålla effektiva möten
  • ge feedback, både positiv och negativ
  • hantera känsliga frågor
  • hantera konflikter
  • rekrytera
  • hålla utvecklingssamtal
  • stötta personal under rehabilitering eller arbetsåtergång efter sjukskrivning